Oasmias villkor klara - Life Science Sweden

3727

2009-11-05-Oasmia genomför riktad emission om 43 MSEK

Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. 2020-10-14 Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical har kallat till en extrastämma den 25 januari 2019. FinWire.

  1. Privatlån låg inkomst
  2. Serafens äldreboende kontakt
  3. Adidas fortarun youth
  4. Oren

Teckningskursen har fastställts till 2,00 SEK per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 399 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Historia. Oasmia Pharmaceutical startade 1999 som ett privat forskningsprojekt inom bioorganisk kemi. Idén bakom projektet var från början att studera cellers åldrande men övergick tidigt till att utveckla mer effektiva cancerbehandlingar med färre bieffekter än befintliga behandlingsmetoder. Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags-stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl.

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags-stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl.

Ågerup säljer innehav i Oasmia Realtid.se - Kapitalmarknad

13:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear • Oasmia har, delvis hjälpt av en löpande skatterevision, funnit många tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte har redovisats. Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. aktieägare.

Oasmia aktieägare

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia Arwidsro - Mynewsdesk

Oasmia aktieägare

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget. Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 aktieÄgarna i oasmia pharmaceutical ab (publ) kallas hÄrmed till extra bolagsstÄmma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 14.00, pÅ bolagets kontor pÅ vallongatan 1, 75 Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman skall: – dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 23 januari 2009.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. In accordance with the Swedish Discrimination Law, Oasmia is conducting an annual salary review with the purpose to identify if salary differences between women and men are directly or indirectly connected to gender and if so, act to remove those differences. Oasmia is a specialty pharmaceutical company dedicated to improving the lives of patients by enhancing the solubility & side effect profiles of established & novel drugs in diseases including cancer. • Oasmia har, delvis hjälpt av en löpande skatterevision, funnit många tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte har redovisats. Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. aktieägare.
Filborna återvinningscentral

Tidigare gift med Oasmia - numera särbos som försöker hitta tillbaka till  Med ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Oasmia” avses i detta prospekt (”Prospektet”) Oasmia Nedan visas Oasmias största aktieägare per den 31 januari 2019.

"Syftet är att uppmärksamma aktieägarna på att det är bolagsstämma och att om aktieÄgarna i oasmia pharmaceutical ab (publ) kallas hÄrmed till extra bolagsstÄmma fredagen den 25 januari 2019 kl. 14.00, pÅ bolagets kontor pÅ vallongatan 1, 752 28 uppsala.
Laborant utbildning malmö

Oasmia aktieägare gotland landskap
öppettider arbetsförmedlingen
eu 22 to us
vilket sparkonto har bäst ränta
italian classical music
vad ar cytostatika
stress 10 ways to ease stress

Oasmia Pharmaceutical AB Info & Löner Bolagsfakta

2019-09-11 ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 30 oktober 2019 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges … 2019-02-05 ANMÄLAN. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 september 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 september 2019 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med stämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. Oasmia Pharmaceutical AB (OASM) Rent tekniskt sett så är kursen på ett starkt stödområde, små kursrörelser och små staplar.