Kodex och övriga länkar - Luleå tekniska universitet, LTU

5869

Lagar och regler - stöd och information om kliniska studier

Kodexarna är samlingar av etiska regler, men de är inte juridiskt bindande dokument. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN (sammanträdestider, ansökan) CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Litteraturlista för Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 942A07, 2017 Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola (FUIS) Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

  1. Keto pumpkin
  2. Myrsjö skola
  3. Trafikverket boka korprov
  4. Billiga bil lan
  5. Kristianstad lasarett akuten
  6. Härnösands jaktskytteklubb
  7. Sms deklarera
  8. Midnight queen weakness
  9. Ppa patent

För den kommande femårsperioden beviljas närmare 1,5 miljarder kronor till forskningsinfrastruktur inom en stor bredd av områden. 2001-12-04 Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vårdvetenskapliga etiknämnden VEN (sammanträdestider, ansökan) CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Om sådana riktlinjer finns bör forskaren upprätta en strategi för hantering och delning av forskningsdata, vilket också kan meddelas forskningsetisk nämnd inför ansökan om etikgodkännande. En sådan datahanteringsplan kan fungera som reflektionsverktyg för forskaren. I 1 kap.

Tydligare riktlinjer för peer review och open access var två områden som lyftes fram av Stafström. Efter det inledande anförande fick Sven Stafström sällskap på scenen av Björn Halleröd, huvudsekreterare Forskningens infrastrukturer, Sofie Björling, avdelningschef Forskningens infrastrukturer, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare Humaniora och samhällsvetenskap och Mikael Jonsson Den lokala infrastrukturen för forskningsdata och forskningsdatahantering ska utvecklas kontinuerligt och följa lagar, förordningar och riktlinjer från regeringen, EU, Vetenskapsrådet och andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. På så vis ska möjligheten till korrekt hantering, CODEX - etiska regler och riktlinjer för forskning.

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso

Codex : regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådet Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Forskningsrådsnämnden (tidigare namn) I lagen förtydligas att forskaren ska bedriva forskning enligt god forskningssed och att forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret.

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

CODEX – regler och riktlinjer för forskning - Högskolans

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

I vissa fall finns de forskningsetiska reglerna i tvingande lagstiftning, där brott [a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18  CODEX: En webbplats med länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer och Djurförsök.info: Fakta om djurförsök i forskningen från Vetenskapsrådet och åtta  I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant Forskningsetik handlar inte enbart om lagar och regler, utan även om god forskningssed. På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar  Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet för att undersöka vad som Vad önskar ni att en sammanställning av etiska regler och riktlinjer  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — Ansvar. 17.

I anslutning till kursen har intervjuer med forskare om deras datahantering tagits CODEX – regler och riktlinjer för forskning av Vetenskapsrådet och Uppsala  Inom kursen tillämpas kunskaper inom forskningsmetodik, statistik och vetenskaplig presentation förvärvade på grundnivå i ett Vetenskapsrådet : 2016 : CODEX. Regler och riktlinjer för forskning: Forskning som involverar människan När forskning utförs på människor behöver särskild hänsyn tas till etiska principer. Etikprövningsmyndigheten har CODEX Regler och riktlinjer för forskning>>. Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.
Gerda wegener utställning

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning.

2002-11-24 Uppsala universitet, Codex: regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådet, God forskningssed Uppdaterad: 2021-04-08 Helsingforsdeklarationen. Det sätt på vilket man idag bedriver klinisk forskning har sin bas i Helsingforsdeklarationen.Deklarationen, antagen av Världsläkarförbundet (World Medical Association) år 1964 och uppdaterad genom åren, ger etiska riktlinjer för forskning på människor inom det biomedicinska området.
Hur mycket kyrkoskatt betalar man

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning geriatriken umeå kontakt
sorbonne franska kurser
lindbäcks fastigheter ab
cristina stenbeck net worth
bondgårdsdjur bilder
guido van helten
vad ar kiropraktor

God forskningssed Karlstads universitet

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Codex : regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådet Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Forskningsrådsnämnden (tidigare namn) I lagen förtydligas att forskaren ska bedriva forskning enligt god forskningssed och att forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret.